Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

AMES-projekti eli ammatillisen erityisopetuksen suunnitelmaprojekti toteutettiin opetusministeriön myöntämän erityismäärärahan tuella ja Opetushallituksen koordinoimana vuosina 2002–2003. Sen tuloksena syntyi kymmenen esimerkkiä koulutuksen järjestäjän erityisopetuksen suunnitelmaksi. Loppuraportissa esitetään yhteenveto AMES -projektista ja siinä tuotetuista erityisopetuksen suunnitelmista.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2354-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (pdf)