Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin

Ammatillisiin perustutkintoihin liitetään näyttöön perustuva osoitus ammatillisten opintojen tavoitteiden saavuttamisesta. Samassa yhteydessä kehitetään myös kansallista oppimistulosten arviointijärjestelmää ja koulutuksen järjestäjän arviointikäytäntöjä. Arviointikokeilussa on testattu mallia, jossa kansallinen oppimistulosten arviointi integroidaan näyttöperusteiseen arviointiin ja arviointitieto kootaan suoraan oppilaitosten organisoimista näytöistä. Tässä raportissa valotetaan arviointiuudistuksen lähtökohtia ja tuodaan esiin integrointiin liittyvät keskeiset kehittämishaasteet, aikaisempi arviointitapa sekä testattavan arviointimallin periaatteet, arviointikokeilun tulokset ja ehdotuksia kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittämiseksi. Raportti on tarkoitettu kaikille ammatillisen koulutuksen ja arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Kaikki palaute ja kommentit tähänastisesta työstä otetaan mielihyvin vastaan.

Tekijät:
Mari Räkköläinen

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2456-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin (pdf)