Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 2004

Opetushallituksessa valmistui vuonna 2005 koulujärjestelmää koskeva selvitys paikallisen tason arviointitoiminnasta. Selvityksessä tarkastellaan perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksien arviointitoiminnan nykytilaa ja arvioinnin kehittymistä vuonna 2000 tehdyn vastaavan selvityksen jälkeen. Aineisto kerättiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksilta. Selvityksen teemoina ovat arvioinnin tavoitteet, oman toiminnan arviointi, arviointikohteet, itsearviointi, laadunhallinnan mallien käyttö, ulkoinen arviointi, arvioinnin hyödyntäminen ja arviointiin tarvittava tuki.

Tekijät:
Eeva Löfström, Jari Metsämuuronen, Eero K. Niemi, Kaija Salmio, Kirsti Stenvall

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2426-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 2004 (pdf)