Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen?

Raportti on kooste Opetushallituksen Erityisopetuksen laadullinen kehittäminen -hankkeeseen sisältyvistä vuosina 1997–2004 tehdyistä 44 tutkimuksesta. Tutkimuksista kaksi on tutkimusraportteja, kaksi väitöskirjatutkimuksia ja 40 pro gradu -tutkielmia. Erityisopetuksen laadullinen kehittäminen -hanke organisoitui neljän yliopiston yhteistyönä tiettyjen tutkimustavoitteiden ympärille. Hanke käynnistyi vuonna 1997 ja sen tavoitteena oli kokonaisvaltainen erityisopetuksen kehittäminen peruskoulussa, lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Tekijät:
Aimo Naukkarinen

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2376-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen? (pdf)