Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus

Opetushallitus on hyväksynyt suosituksen luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien opetussuunnitelmaa varten. Suositus on voimassa 1.4.2006 alkaen toistaiseksi. Suositus on valmisteltu yhteistyössä kouluttajien, koulutuksen järjestäjien ja työhallinnon edustajien kanssa. Siinä kuvataan muun muassa eri opintokokonaisuuksien tavoitteet, keskeiset sisällöt sekä opiskelijan arviointi.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2826-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus (pdf)