Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma

Opetushallitus käynnisti maatalous-, puutarhatalous- sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelman laadinnan tammikuussa 2003. Tämän työn tavoitteena on tuottaa alan koulutusta koskeva kehittämisohjelma, joka parantaa peruskoulutuksen vetovoimaa ja luoda pohjaa osaamisen kehittämiselle, alan koulutuksen resurssien suuntaamiselle sekä luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien keskinäiselle yhteistyölle, erikoistumiselle ja työnjaolle. Työ on rajattu koskemaan lähinnä maatilatalouden, puutarhatalouden sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja. Hankkeessa luodaan katsaus luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen ja elinkeinojen nykytilaan. Tulevaisuuden tarpeita tarkastellaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Hankkeen yhtenä osana on opettajien koulutus ja täydennyskoulutuksen kehittäminen. Oppimateriaalitarpeita on kartoitettu osa-alueittain. Lisäksi työssä on tarkasteltu muun muassa oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien verkostoitumista. Työssä on koottu myös muita luonnonvara- ja ympäristöalaan liittyviä hankkeita, selvityksiä ja kampanjoita, joiden avulla alan koulutusta voidaan kehittää. Työn yhteenvetona esitetään joukko johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia. Nämä antavat suuntaviivoja luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen resurssien kohdentamiselle ja koko koulutusalan kehittämiselle.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2488-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma (pdf)