Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto on varsin uusi ammatillisen koulutuksen tutkinto. Sen tarve on syntynyt toisaalta maaseutuyrittäjyyden muuttuessa entistä monimuotoisemmaksi ja toisaalta ympäristökysymysten huomioimisen noustessa yhä tärkeämmäksi osaksi nyky-yhteiskuntaa. Tulevaisuuden haasteet ovat alalla merkittävät. Maaseudun pienyrityksistä perustuotantotiloilla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Näiden osuus on kaikista pienyrityksistä noin 39 %. Monialaisilla maatiloilla (18 %) harjoitetaan maa- ja metsä-talouden lisäksi muun toimialan yritystoimintaa. Muita maaseutuyrityksiä ovat puolestaan maa-seudulla sijaitsevat pienyritykset, joilla ei ole maatilakytkentää. Tällaisten yritysten määrä on lisääntynyt erityisesti 1990-luvulla muodostaen nykyään noin 43 % kaikista maaseudun pienyrityksistä.

Tekijät:
Suvi Salmela

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2669-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys (pdf)