Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen

Opetushallituksen laatiman luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelman mukaan metsäkoneiden kuljettajakoulutusta tulee edelleen lisätä, sillä kuljettajien tarve kasvaa nykyisestä 5000 kuljettajasta yli 6000 kuljettajaan vuoteen 2010 mennessä. Vaikka rekrytointikampanjat, opetus-ministeriön myöntämät kannustusvarat ja metsäoppilaitosten välinen yhteistyö ovatkin kääntäneet hakijamäärät kasvuun, ongelmaksi on muodostunut metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden huomattava keskeyttämismäärä ja kuljettajien nopea alan vaihto pian valmistumisen jälkeen. Muun muassa Metsätalouden koulutustoimikunta on kiinnittänyt asiaan useaan otteeseen vakavaa huomiota. Tulevaisuudessa tarvitaan osaavaa työvoimaa metsäsektorille, jonka merkitys maamme kansan-taloudelle ja kansalaisten hyvinvoinnille sekä työllisyydelle säilyy merkittävänä.

Tekijät:
Jaakko Kittamaa

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2671-9 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen (pdf)