Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I

OPE.FI-hanke on opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian osahanke, jossa tavoitteena on täydennyskoulutuksen avulla kehittää sekä oppilaitosten oppimisympäristöjä että opetushenkilöstön tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Arviointi koskee hankkeen ensimmäistä vaihetta. OPE.FI I -hankkeessa koulutettiin kolmen vuoden aikana 1 505 opettajaa paikallisohjaajiksi eri kouluasteilla. Ohjauksessa painotettiin tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan perusteiden tuntemusta ja jonkin verran opetustaitoja.

Tekijät:
Regina Rautiainen ja Jari Metsämuuronen

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2623-9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I (pdf)