Rajatonta palvelua?

Tässä väliraportissa esitellään valtakunnallisen Nuorten osallisuushankkeen arviointitutkimuksen toteuttamista ja paikallisten osallisuushankkeiden alustavia tuloksia. Osallisuushankkeen tarkoituksena on kehittää pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorten osallisuuden edistämiseksi. Nuorten parissa työskentelevien ihmisten yhteistyötä pyritään vahvistamaan tehostamalla paikallista ja seudullista yhteistoimintaa sekä ylittämällä eri hallinnonalojen rajat. Paikallista palvelujärjestelmää kehitetään nuorten tarpeita vastaavaksi.

Tekijät:
Jukka Vehviläinen

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2393-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Rajatonta palvelua? (pdf)