Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa

Siirtymät sujuviksi – ehyttä koulupolkua rakentamassa -teoksella halutaan painottaa siirtymävaiheiden sujuvuuden tärkeyttä ja nostaa esiin siirtymisen onnistumista tukevia menettelyjä. Nivelvaihetyötä tehostamalla ja vaaranpaikkoja välttämällä pystytään edistämään lasten ja nuorten oppimista. Teos on laadittu Latu-hankkeen 2002–2004 (Tukea tarvitsevien opetuksen kehittäminen yleis- ja erityisopetuksessa: Laatua opetukseen, tukea oppimiseen) työnä.

Tekijät:
Pirkko Holopainen, Terhi Ojala, Kaija Miettinen ja Tarja Orellana (toim.)

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2419-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa (pdf)