Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus

Työryhmän tehtäväksi oli annettu selvittää opetustoimen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutuksen organisointimalleja. Ryhmän tuli ottaa huomioon Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmassa 2004–2006 eritellyt tavoitteet ja saman ohjelman muista kehittämishankkeista nousevat täydennyskoulutustarpeet. Työryhmän tuli työssään ottaa myös huomioon koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaan vuosille 2000–2004 sisältyneestä Ope.fi -ohjelmasta saadut kokemukset.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2449-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu:
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus (pdf)