Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta

Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto tuli koulutusrakenteeseen uutena tutkintona vuonna 2000. Kolmivuotisen perustutkinnon tavoitteita ja sisältöjä suunniteltaessa otettiin huomioon koulutusrakenteesta poistuvien koti-, laitos- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon (2 v) sekä koti-, laitos- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinnon (4 v) kotitalous- ja kuluttajapalveluihin erikoistava osaaminen. Kotitalouspalvelut oli voimakkaimmin kasvava palveluala 1990-luvulla, ja näköpiirissä oli kysynnän kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa. Vuonna 1997 alkanut kotitaloustyön verovähennyskokeilu on sittemmin vakinaistunut, mikä on lisännyt merkittävästi kotityöpalvelujen kysyntää. Kahdeksassa Euroopan maassa tehty tutkimus kotityöpalvelujen kysynnästä ja tarjonnasta valmistui vuonna 2000. Tämän tutkimuksen yhteydessä otettiin käyttöön suomenkielinen käsite kotityöpalvelu, jolla tarkoitetaan eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista sellaisissa tehtävissä, joissa ei tarvita sairaanhoitoalan ammattikoulutusta.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2006

ISBN:
978-952-13-3083-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta (pdf)