Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen

Opetushallitus teki vuosina 1999–2001 uudistettujen ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen opetussuunnitelman perusteiden toteutumisesta seurannan, josta raportti julkaistiin elokuussa 2004. Tulosten pohjalta päätettiin tarkistaa koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien hyväksymistilanne vuoden 2004 lopussa. Seuranta koski kaikkia ammatillisen koulutuksen aloja ja perustutkintoja ja se toteutettiin kyselyn avulla. Kyselyn tarkoituksena oli saada palautetta paikallisten opetussuunnitelmien laatimisprosessista, hyväksymistilanteesta ja niiden sisällöistä. Koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien hyväksymistilanne oli vuoden 2004 lopussa selvästi parempi kuin 2002. Erityisesti tutkintokohtaisten osien hyväksymistilanne oli huomattavasti parantunut vuodesta 2002.

Tekijät:
Pirjo Väyrynen

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2593-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen (pdf)