Ammattiosaamisen näytöt käyttöön

Ammattiosaamisen näyttö on koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyössä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan kunkin ammatillisen opinto- kokonaisuuden keskeinen osaaminen. Opiskelija soittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Opas on suunnattu kaikille ammattiosaamisen näyttöjen parissa työskenteleville helpottamaan ammattiosaamisen näyttöjen käyttöönottoa. Opas on laadittu erityisesti niille koulutuksen järjestäjille, opettajille ja työelämän edustajille, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat ammattiosaamisen näyttöjä. Koulutuksen järjestäjien asettamissa toimielimissä voidaan oppaan avulla perehtyä tehtäviin, jotka liittyvät ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2724-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammattiosaamisen näytöt käyttöön (pdf)