Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta?

Ammattiosaamisen näyttö on koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyössä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi. Ammatti- osaamisen näytössä arvioidaan kunkin ammatillisen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen. Opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Tutkimuksessa selvitetään, miten näytöt ovat vaikuttaneet opetusjärjestelyjen ja opetusmenetelmien uudistumiseen näyttöpilottiprojekteja toteuttaneissa oppilaitoksissa oppilaitosjohdon ja erityisesti opettajien kokemusten mukaan. Tutkimusaineisto muodostuu näyttöpilottiprojektien laadullisista raporteista, pilottiprojekteja toteuttaneiden oppilaitosten johdon ja opettajien edustajien haastatteluista sekä pilottiprojektien ja niitä toteuttaneiden oppilaitosten www-sivuilla olleista opetussuunnitelma-asiakirjoista. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin.

Tekijät:
Raili Hakala

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2828-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta? (pdf)