Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu

Opetushallitus koordinoi Erilaiset oppijat – yhteinen koulu -kehittämishanketta vuosina 2004–2006. Hankkeessa haluttiin löytää keinoja oppilaiden ja oppilasryhmien välisten oppimistulosten kaventami-seen ja edistää käytänteitä, joilla kaikki oppilaat voivat optimaalisesti hyödyntää omia oppimisen edellytyksiään. Hankkeen teemat liittyvät oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen, opiskelutaitojen kehittämiseen sekä oppilaiden yksilölliset erot huomioivaan pedagogiikkaan. Julkaisussa esitellään kahteen jälkimmäiseen teemaan liittyviä toimintatapoja ja käytänteitä, joita eri kunnat ja oppilaitokset ovat kehittäneet.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2006

ISBN:
978-952-13-3099-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu (pdf)