Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen

AiHe-projekti keskittyi kuuden vuoden ajan kehittämään näyttötutkintotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta henkilökohtaistamisen avulla. Kumppanuustyö nousi AiHe-hankkeiden raporteissa yhdeksi henkilökohtaistamisen edellytykseksi jo projektin alkuvuosina. Työssä oppimiseen ja työelämäyhteistyön edistämiseen perustettiin asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä oli

 • Työssä oppimisen ja näyttöjen henkilökohtaistamiseen ja työelämäyhteistyöhön
  liittyvien kehittämishaasteiden kartoittaminen ja jäsentäminen
 • Teoreettisesti perusteltujen, henkilökohtaistamista edistävien työssä
  oppimisen ja näyttöjen toteutusmallien sekä uudistuvien yhteistoimintakäytäntöjen
  mallintaminen ja pilotointi
 • Työssä oppimisen ja työelämäyhteistyön henkilökohtaistamisen kehittämiseen
  liittyvän tukimateriaalin tuottaminen
 • Työssä oppimisen ja työelämäyhteistyön www-sivuston sisällön tuottaminen.

Tekijät:
Pirjo Malin & Aino Rikkinen (toim.)

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3053-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen (pdf)