Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit

AiHe-projekti keskittyi kuuden vuoden ajan kehittämään näyttötutkintotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta henkilökohtaistamisen avulla. Projektin alkuvuosina jäsennettiin henkilökohtaistamista näyttötutkintotoiminnassa. Seuraavassa vaiheessa pilotoitiin tuotettu kolmivaiheinen malli henkilökohtaistamisesta ja viimeisenä vuotena kehittämistyön ytimessä oli erityisesti henkilökohtaistamisen juurruttaminen ja levittäminen.

Tekijät:
Aino Rikkinen

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3061-9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit (pdf)