Kokeilusta todelliseen kehittämiseen

Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön syksyllä 2006 alkavissa opetussuunnitelmaperusteisissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne järjestetään yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja työpaikkojen kanssa. Näyttöjen käyttöönottoa edelsi mittava kehittämisvaihe, jonka aikana on selvitetty, miten näytöt voidaan niveltää osaksi opiskelua. Opetushallituksen koordinoimat kehittämisprojektit ovat kattaneet Etelä- ja Länsi-Suomen (Tavoite 3 -alue) ja kaikki ammatilliset koulutusalat. Näyttöjen kehittäminen käynnistyi vuonna 1999 kansallisten varojen turvin ja vuodesta 2000 alkaen kehittämistyötä on tehty Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tuella. Loppuraportti käsittelee näyttöhankkeeseen kuuluvien näyttöpilottien ja näyttöaineistoprojektien toimintaa vuosina 2000–2005. Raportin tavoitteena on kuvata näyttöjen kehittämistä ja kokeilua projekteissa ja esitellä projektien tekemiä havaintoja kokeiluvaiheesta. Näyttöpilottiprojekteja toimi tarkasteltujen vuosien aikana yhteensä 32 kappaletta ja näyttöaineistoprojekteja 31 kappaletta.

Tekijät:
Niina Nyyssölä

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2857-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu:
Kokeilusta todelliseen kehittämiseen (pdf)