Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla?

Tehtävänä on ollut selvittää laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden
ja laboranttien

  1. työtehtävien sisältö ja määrä
  2. opetuksen sisällöt ja
  3. valmistuneiden sijoittuminen.

Tarkoituksena on ollut selvittää tämänhetkinen tilanne, jotta sen pohjalta voidaan tehdä laboratorioalan koulutuksia koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia. Selvitys on tehty vuoden 2005 aikana. Selvityksessä kuvataan ja vertaillaan laboratorioalan koulutuksia eri asteilla. Selvityksen kohteena ovat laboranttikoulutus, laboratorioanalyytikkokoulutus ja FM-koulutus kemia pääaineena. Koulutusten rakennetta, sisältöä ja toteutusta on selvitetty koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien avulla.

Tekijät:
Marja-Leena Mäkelä

Vuosi:
2006

ISBN:
978-952-13-3633-1 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla? (pdf)