Ohjauksen ajankäytön seuranta - AiHe-projektin tuloksia 2006

Andragogiikassa on kiinnitetty huomiota viime vuosikymmeninä aikuisten oppimiseen ja asiakaslähtöiseen oppimisen tukemiseen. Samaan aikaan on kiinnostuttu tarkastelemaan aikuisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jossa Suomea voitaneen pitää yhtenä edellä kävijänä maailmassa. Nämä uudet lähestymistavat ovat haastaneet kehittämään ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä järjestelmätasoa että toimintatasoa. AiHe-projekti on keskittynyt näyttötutkintotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Tässä raportissa keskitytään tarkastelemaan ohjauksen ajankäyttöä henkilökohtaistetussa näyttötutkintotoiminnassa. Selvitykseen osallistuivat AiHe-hakkeet henkilökohtaistamisen pilotoinnin yhteydessä. Projektisuunnittelija Esa Heikkinen koordinoi ajankäytön seurantaa ja kirjoitti raportin.

Tekijät:
Esa Heikkinen

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3043-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ohjauksen ajankäytön seuranta (pdf)