Opettajat Suomessa

Opettajat Suomessa -julkaisu antaa tilastollisen kokonaiskuvan opettajakunnan nykytilasta. Siihen on koottu tilastotietoa opettajankoulutukseen hakemisesta, opettajatarpeista tulevaisuudesta, eri kouluasteiden opettajista sekä maahanmuuttajien opettajista. Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 2005 toteuttamaan opettajatiedon keruuseen. Opetusministeriö, Opetushallitus ja Tilastokeskus ovat sopineet, että joka kolmas vuosi kootaan tiedot perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen opettajista henkilöpohjaisina. Tietoa käytetään opettajankoulutuksen suunnittelussa opetusministeriössä, yliopistoissa ja ammatillisissa opettajakorkeakouluissa, kansainvälisissä vertailuselvityksissä ja myös paikallisen tason koulutuksen suunnittelussa.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2861-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Opettajat Suomessa (pdf)