Projektipäällikön kuusipaikkamalli

Julkaisu liittyy valtakunnalliseen Opetushallituksen koordinoimaan KOPPI-hankkeeseen, jossa kehitetään näyttöperusteista kansallista oppimistulosten arviointijärjestelmää. Kansallisen arvioinnin kehittämistyötä on Opetushallituksessa tehty vuodesta 2002 alkaen. Julkaisussa kuvataan käytännön esimerkein kehittämishankkeiden toimintaa: projektin käynnistämistä, johtamistapaa, projektin ydintehtävän määrittelyä, projektissa tapahtuvaa tiedonkeruuta, projektin tulosten tulkintaa ja arviointia sekä projektien laadunvarmennusta.

Tekijät:
Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3080-5 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Projektipäällikön kuusipaikkamalli (pdf)