Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä

Koulutuksen järjestäjän tulee asettaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten yksi tai useampi toimielin. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää näyttöjen arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. (L 601/2005 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.) Ammattiosaamisen näyttöjä on kehitetty ammatillisen koulutuksen laadun varmistamiseksi. Näytöt ovat osa opiskelijan arvioinnin, opetusjärjestelyiden sekä opiskelijan ohjaus- ja tukitoimien kehittämistä. Näytöt edistävät koulutuksen työelämälähtöisyyttä, sillä ne suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan työelämäyhteistyönä. Koulutuksen järjestäjän asettamalla toimielimellä on keskeinen tehtävä laadukkaiden ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa. Opetushallitus toteutti kyselyn ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä toukokuussa 2006. Kysely suunnattiin niille 48 koulutuksen järjestäjälle, jotka ovat mukana kansallista näyttöperusteista arviointijärjestelmää ja arviointikäytäntöjä kehittävissä ESR -projekteissa.

Tekijät:
Mari Räkköläinen, Marianne Mäki, Paula Kilpeläinen

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3039-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä (pdf)