Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa

Selvityksessä tarkastellaan kevään 2005 yhteishaussa opiskelupaikkaa hakematta jättäneitä perusopetuksen päättöluokkalaisia tilastomateriaalin ja tarkoitusta varten kerätyn kyselyaineiston avulla. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen kokonaiskuva yhteishaussa hakematta jättäneistä ja heidän ohjaustarpeistaan sekä asennoitumisestaan erilaisia tukimuotoja ja koulunkäyntiä kohtaan. Toisena tavoitteena on pohtia yhteishakuun liittyvän tiedonkeruun merkitystä ja kehittämistä. Selvityksen perusteella muodostettiin mm. seuraavat toimenpide-ehdotukset: kehitetään oppilaanohjauksen työelämää ja ammattitietoutta koskevaa sisältöä, tutkitaan lisäopetuksen merkitystä lisäopetuksen jälkeisen jatkokoulutukseen hakeutumisen suhteen, kehitetään ja selkeytetään yhteishakuun liittyvää seurantaa, tukimuotoja ja tilastointia sekä toteutetaan monipuolista aikaisen puuttumisen periaatetta noudattavaa oppilashuoltoa yhteistyössä oppilaitosten ja vanhempien kanssa.

Tekijät:
Toni Niittymäki

Vuosi:
2005

ISBN:
952-13-2557-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa (pdf)