Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista

Luettelo on tarkoitettu apuvälineeksi suomen kielen opettajille ja opiskelijoille. Siihen on koottu suomi toisena kielenä -opetukseen soveltuvia materiaaleja esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Varsinaisten oppimateriaalien lisäksi luettelossa on erilaisia opettajan tukimateriaaleja sekä kirjallisuutta, joka liittyy suomi toisena kielenä -alaan tai maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen Suomessa. Osa materiaaleista soveltuu myös itseopiskeluun.

Tekijät:
Emmi Pollari ja Leena Nissilä (toim.)

Vuosi:
2006

ISBN:
-

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista (pdf)