Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–2006

Useimmat koulutuksen järjestäjät ovat yhdistäneet toisen asteen oppilaitoksiaan. Näin on muodostunut aiempaa suurempia monialaisia koulutusyksiköitä. Koulutuksen järjestäjien määrä on myös vähentynyt, kun monet kunnat ovat muodostaneet koulutuskuntayhtymiä. Selvityksessä esitetään ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen muutoksia vuosina 1990–2006. Siinä ovat mukana sekä ammatillista peruskoulutusta antavat oppilaitokset että tutkintoon johtavaa ammatillista lisäkoulutusta ja muuta ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset.

Tekijät:
Vesa Tiese (toim.)

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2884-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–2006 (pdf)