Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti? - kysely ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamista hakeneille

Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa Opetushallitukselle tutkintojen tunnustamistyön kehittämisessä tarvittavaa tietoa. Kyselyn avulla hankittiin palautetta asiakkailta eli henkilöiltä, jotka ovat hakeneet ulkomailla suorittamansa korkeakoulu tutkinnon tun nustamista tai rinnastamista. Asiakkailta pyydettiin arviota Opetushallituksen palvelun laadusta ja kysyttiin kehittämistoiveita. Asiakastyytyväisyyden selvittämisen lisäksi haluttiin myös tietoa päätösten vaikuttavuudesta. Ensisijaisesti haluttiin tietää, onko päätöksillä ollut vaikutusta henkilön työllistymiseen ja työuralla etenemiseen.

Tekijät:

Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:

2006

ISBN
:
952-13-2936-X (nid.)
952-13-2937-8 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti? (pdf)