Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa

Oppaaseen on koottu laboratorioissa työskentelevien työsuojelukysymyksiä, erilaisia vaaratilanteita ja tapaturmien ennaltaehkäisyä. Oppaassa käsitellään työssäoppimisen työsuojeluun liittyvä lainsäädäntöä, eri osapuolten velvollisuuksia ja vastuita sekä työssäoppimiseen liittyviä vakuutuksia. Lisäksi oppaassa on esimerkkejä laboratoriotapaturmista, niiden syistä ja ehkäisystä. Tämä opas on tarkoitettu laboratorioalan ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen työsuojeluoppaaksi. Asiat on pyritty ilmaisemaan hyvin lyhyesti ja selkeästi. Opasta voivat hyödyntää koulutuksen järjestäjät, oppilaitosjohto, opettajat ja opiskelijat sekä työpaikkaohjaajat ja muut työpaikkojen edustajat.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2789-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa (pdf)