Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa

Työssäoppiminen on oleellinen osa ammatillisen perustutkinnon suorittamista ja tulevan ammatin hallintaa. Työssäoppimisen tulee olla tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppi misjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Opintojen alussa jaksojen tulee olla lyhyitä, mutta tietojen ja taitojen kartuttua mahdollisimman pitkiä ja monipuolisia, jotta opiskelija saa tilaisuuden oppia työelämän kannalta riittävän suuria kokonaisuuksia ja ottaa vastuuta työtehtävistään. Varsinkin maatalouden ammattiin opiskellessa, työssäoppiminen on suurelta osin sidottu kasvukauteen, kylvämiseen, muokkaamiseen ja sadonkorjuutöihin.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3009-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa (pdf)