Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa

Opas on tarkoitettu työsuojeluoppaaksi pintakäsittelyalan perustutkinnon työssäoppimiseen. Se soveltuu työssäoppimisen ja näyttöjen työsuojelullisten erityispiirteiden tietolähteeksi. Sitä voivat hyödyntää koulutuksen järjestäjien edustajat, oppilaitosjohto, opettajat ja opiskelijat sekä työpaikkaohjaajat ja muut työpaikkojen edustajat. Oppaan päätavoitteena on, että jokainen pintakäsittelyalan opiskelija saa tietoonsa kaikki työturvallisuuden kannalta merkittävimmät seikat ennen siirtymistään ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle. Lisäksi tavoitteena on tukea työssäoppimispaikoilla tapahtuvan opiskelun ohjausta työturvallisuuden osalta työssäoppimisjakson alkuvaiheen perehdytyksessä, työssäoppimisjakson kuluessa ja näyttötilanteissa. Peruslähtökohtana on nollataso työtapaturmien suhteen työssäoppimisjaksoilla.

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2807-X

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa (pdf)