Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys

Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys perustuu opetusministeriön vuoden 2005 lopulla Opetushallitukselle antamaan toimeksiantoon. Rikosseuraamusvirasto on osaltaan rahoittanut selvityksen tekemistä ja linjannut sen sisältöä. Toimeksianto laajeni alkuperäisestä selvityksen toteutuksen valmisteluvaiheessa erityisesti opetukseen liittyvillä asioilla ja aluevankilakohtaisella tarkastelulla.

Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa vankilaopetusta koskevaan päätöksentekoon ja kehittämistyöhön. Selvityksen tehtävänä on toimia vankien ammatillisen koulutuksen tilan kuvaajana muuttuvassa toimintaympäristössä. Ammatillisessa koulutuksen uudet linjaukset sekä vankimäärän ja rakenteen kehitys ja aluevankiloiden ja sijoittajayksikköjen perustaminen ovat keskeisiä selvityksen taustalla olevia muutoksia.

Selvityksen tulosten on tarkoitus toimia vangeille järjestettävän ammatillisen koulutuksen kehittämisen työvälineenä ja liikkeelle panevana voimana. Selvityksen tehtävänä on palvella opetusviranomaisten ohella vankeinhoidosta vastaavia viranomaisia ja muita vankien ammatillisen koulutuksen parissa toimivia.

Tekijät:
Leena Koski ja Marianne Mäki

Vuosi:

2006

ISBN:

952-13-3012-0 (nid)
952-13-3013-9 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:

suomi

Julkaisu:

Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys (pdf)