Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit

Opetushallitus on laatinut laatukriteerit perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa käytettävälle verkko-oppimateriaalille. Laatukriteeristö jaettiin neljään osioon: pedagoginen laatu, käytettävyys, esteettömyys ja tuotannon laatu. Pedagogisella laadulla työryhmä tarkoittaa verkko-oppimateriaalin oppimista tukevia ominaisuuksia ja materiaalin soveltuvuutta opiskelu- ja opetuskäyttöön. Käytettävyys on verkko- oppimateriaalin teknisen toteutuksen ja käyttöliittymäsuunnittelun tuottamaa yleistä käytön helppoutta ja sujuvuutta. Esteettömyys tarkoittaa, että verkko-oppimateriaali on käyttäjän saavutettavissa ja käytettävissä riippumatta hänen fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuksistaan, vammoistaan tai terveydentilastaan. Verkko-oppimateriaalin tuotanto on laadukasta, kun sen toteutus on hallittua ja dokumentoitua ja kun se perustuu tiedollisiin, taidollisiin ja oppimista ohjaaviin tavoitteisiin. Kriteeristö on tarkoitettu käytettäväksi joustavasti ja valikoiden.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-2719-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi,  ruotsi

Julkaisu:
Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit  (pdf)