Verkko-oppiminen ja ohjaus

AiHe-projekti keskittyi kuuden vuoden ajan kehittämään näyttötutkintotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta henkilökohtaistamisen avulla. Yksi keskeinen kehittämisen kohde oli verkko-oppiminen ja ohjaus sekä niiden käyttöönotto näyttötutkintotoiminnassa. Sitä varten perustettiin asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä oli

  • aikuisten näyttötutkintotoimintaan liittyvien verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten kartoittaminen
  • henkilökohtaistamista tukevan oppimisen ja ammattitaidon arvioinnin mallin kehittäminen ja pilotointi
  • työkalujen kehittäminen ja pilotointi
  • verkko-oppimisen ohjauksen sivuston sisällön tuottaminen.

Tekijät:
Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä

Vuosi:
2006

ISBN:
952-13-3041-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Verkko-oppiminen ja ohjaus (pdf)