Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus muodostuu opintokokonaisuuksista, joiden laajuus voi vaihdella yksilöllisesti opiskelijan pohjakoulutuksen, taitojen ja tavoitteiden perusteella. Kotoutumiskoulutuksessa keskeinen osa on suomen tai ruotsin kielen oppimisella. Arjen taitoja sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja työhön ja koulutukseen liittyviä sisältöjä opiskellaan alusta lähtien kielenopetukseen integroituna ja osittain läpäisyperiaatteella, jolloin ne muodostavat luontevan jatkumon. Suosituksen tarkoitus on varmistaa koulutuksen yhdenmukaiset valtakunnalliset tavoitteet sekä opintojen sisältö ja rakenne.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3221-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (pdf)