Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot -hanke käynnistettiin 2005. Kehittämishankkeen lähtökohtana oli luoda verkko-opetusta hyödyntävät alueelliset toisen asteen koulutuspalveluverkostot, joiden avulla voitaisiin tukea tasa-arvoista koulutuksen saavutettavuutta ja edistää opetuksen laatua kaikkialla kohdealueilla, erityisesti pienissä oppilaitoksissa ja haja-asutusalueilla. Raportissa selvitetään hankkeen toteutusta ja vaikutuksia.

Tekijät:
Kimmo Koskinen, Anne Rongas, Marianna Sydänmaanlakka, Maria Virtanen, Esa Vuorenmaa

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3323-1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot (pdf)