Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Raportissa tarkastellaan, miten vuosina 2000–2006 toteutetut ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen ja ammatilliseen koulutukseen aktivointiin pyrkivät Opetushallituksen koordinoimat ESR-projektit ovat onnistuneet. Tutkimuksen aineisto muodostui ammatillisiin oppilaitoksiin lähetetystä kyselystä, haastatteluista, kyselyn avovastauksista ja projektiraporteista. Mukaan valittiin oppilaitoksia, joissa oli keskimääräistä alhaisempi keskeyttämisprosentti tai suhteellisen onnistunutta projektitoimintaa tai molemmat. Oppilaitoshaastattelujen lisäksi haastatteluja tehtiin koulutuksen järjestäjien edustajille sekä Opetushallituksen ja opetusministeriön edustajille.

Tekijät:
Elisa Rantanen ja Jukka Vehviläinen

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3183-1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa (pdf)