Kestävän elämäntavan oppiminen

KAIKKIEN TOIMIALOJEN YHTEINEN HAASTE: Kestävä elämäntapa – kestävä yhteiskunta – kestävä tulevaisuus Koulujen ja oppilaitosten tulee kasvattaa kansalaisia, jotka kykenevät ja haluavat arvioida kriittisesti nykykäytäntöjä ja uudistaa toimintatapoja kestävimmiksi niin omassa elämässään kuin erilaisissa toimintaympäristöissään. Tavoitteena on kestävän elämäntavan oppiminen. Myös muiden toimialojen tavoitteena on vaalia ihmisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista hyvinvointia luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaroja vähentämättä ja luonnon kestokykyä ylittämättä. Tavoitteena on kestävä yhteiskunta. Vaikka eri toimijat tehtävistään käsin painottavat eri osa-alueita, kestävän tulevaisuuden rakentaminen on kaikkien yhteinen päämäärä. Osaamista ja voimavaroja yhdistämällä tuloksiin pääsy nopeutuu. Kestävän kehityksen teemat tarjoavat monia osapuolia hyödyttäviä yhteistyömahdollisuuksia. Haasteena on yhteistyömuotojen laajentaminen ja kehittäminen.

Tekijät:
Marja-Leena Loukola

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3419-1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kestävän elämäntavan oppiminen (pdf)