Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa

Selvityksen tarkoituksena oli saada kuraattorien tilanteesta ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteiksi asetettiin kentällä toimivien kuraattorien tavoittaminen, heidän taustojensa selvittäminen sekä kuraattorien työnkuvan, työssä viihtyvyyden ja täydennyskoulutustoiveiden kartoittaminen. Näiden aihepiirien kautta haluttiin saada tietoja ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kuraattorien työnkuvasta ja tulevaisuudentoiveista. Selvityksellä pyrittiin myös luomaan rakenteita jatkotoiminnan suunnitteluun ja sen toivottiin antavan vinkkejä ammatillisen koulutuksen kuraattorien yhteistyön tiivistämiseen ja kehittämiseen tulevaisuudessa. Lisäksi selvityksen toivottiin virittävän keskustelua ja nostavan opiskelijahuoltotyön ja kuraattorityön merkitystä esille.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3360-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa (pdf)