Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas

Kuvataide on luonteeltaan taide-, viestintä-, kulttuuri-, tieto- ja taitoaine. Kuvataiteen opetuksessa ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa, kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa. Oppiaineen luonne vaikuttaa tilojen suunnitteluun ja varustamiseen. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoja siitä, minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon opetustiloja ja niiden varustamista suunniteltaessa. Suunnittelun lähtökohtana ovat koulutuksen järjestäjän ja koulun omat tavoitteet ja painotukset. Toisaalta tilojen suunnittelussa tulee pyrkiä sellaisiin yleispäteviin ratkaisuihin, että opetustiloissa ei jouduta tekemään suuria muutoksia, jos opettajat vaihtuvat tai opetussuunnitelman painotukset muuttuvat. Mallipiirustuksissa on esitetty erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Opas on tarkoitettu opetustilojen rakentamista ja peruskorjausta suunnitteleville arkkitehdeille ja erikoissuunnittelijoille, koulurakentamisesta sekä koulun kaluston ja välineistön hankinnasta vastaaville viranomaisille sekä suunnitteluun ja hankintoihin osallistuville opettajille.

Tekijät:
Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen (toim.)

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3320-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas (pdf)
Liite: tilaesimerkki (pdf)