Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä

Tässä kirjassa pohditaan monipuolisesti ohjaustyötä ja monikulttuurisuuden siihen tuomia lisäulottuvuuksia. Suomenkielistä kirjallisuutta monikulttuurisesta ohjauksesta on vielä melko vähän. Erityisesti kaivataan kirjallisuutta, jossa yhdistyy teoria ja käytäntö ja joka tarjoaa uusia näkökulmia ja menetelmiä ohjaajien työhön. Tämän kirjan vahvuus on myös siinä, että ohjausta ja monikulttuurisuutta tarkastellaan laajasti. Sekä ohjausta tarvitseva asiakas että ohjaaja ovat kulttuurisessa ja filosofisessa kontekstissa. Ohjauksen ammattilaiset nähdään potentiaalisena siltana kulttuurien välillä ja täten tukipilareina uuden identiteetin rakentamisessa. Ohjausta ei rajata pelkästään ammatinvalintaan tai opinto-ohjaukseen, vaan se sisältää myös sosiaalisia, kulttuurisia ja eksistentiaalisia ulottuvuuksia.

Tekijät:
Matti Taajamo, Sauli Puukari (toim.)

Vuosi:
2007

ISBN:
978-951-39-2861-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (pdf)