Näyttötietoa ammattiosaamisesta I

Kansallisen oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terveys-alan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa

Opetushallitus käynnisti keväällä 2007 kansallisen oppimistulostiedon tuottamisen ja seurannan, jossa arviointitieto kootaan suoraan ammattiosaamisen näytöistä sosiaali- ja terve-ysalan, hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa. Oppimistulostiedot kootaan kaikista näitä perustutkintoja opetussuunnitelmaperusteisesti tarjoavista oppilaitoksista ja kaikilta opiskelijoilta, jotka aloittivat perustutkinnon opinnot syksyllä 2006 tai keväällä 2007. Oppimistulostietojen keräämisen yhteydessä on toteutettu myös opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille suunnattu ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia koskeva taustakysely. (Opetusministeriön päätös (3/502/2007).

Tässä raportissa esitellään oppimistulostietojen tuottamisen ensimmäisen vaiheen tulokset oppimistuloksista sekä yhteenveto eri osapuolten taustakyselystä. Tiedon tuottaminen aloitettiin kunkin tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista, ja sitä jatketaan keräämällä tietoa opiskelijoiden suorittamista ammattiosaamisen näytöistä koko koulutuksen ajalta. Oppimistulostiedon tuottaminen koko tutkinnosta kestää tällöin noin kolme vuotta. Lopulliset tulokset raportoidaan vuonna 2009–2010. 

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä 

Vuosi:
2007

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Näyttötietoa ammattiosaamisesta I (pdf)