Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2006

Oppilaskuntatoiminta on yksi keskeinen toimintamuoto tuettaessa nuorten osallistumaan ja vaikuttamaan oppimista. Oppilaskuntatoiminta on lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa lakisääteistä. Opetushallitus teki opetusministeriön toimeksiannosta koko maan lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavia oppilaitoksia koskevan oppilaskuntatoiminnan kartoituksen toukokuussa 2006. Kyselyn avulla oli tarkoitus saada konkreettista tietoa toisen asteen oppilaitosten oppilaskunnista ja niiden toiminnasta. Tavoitteena oli selvittää oppilaskuntatoiminnan vireyttä ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia oppilaitoksen arjessa sekä yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kysely lähetettiin rehtoreille ja siihen vastasivat yhdessä oppilaskunnan ohjaava opettaja/yhdysopettaja ja oppilaskunnan puheenjohtaja.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3105-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2006 (pdf)