Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti

Selvitys liittyy ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen ammatillisessa opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa. Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön kaikissa perustutkinnoissa 1.8.2006. Selvityksen tavoitteena on kuvata ammattiosaamisen näyttöjä kehittävien projektien toimintaa ja tuloksia vuosina 2004 ja 2005. Selvitys toteutettiin projektityypeittäin. Aineistona toimivat oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien (4 kpl), hyvien näyttökäytäntöjen levittämisprojektien (6 kpl), näyttöjen yhteensovittamisprojektien (2 kpl) ja koulutuksen järjestäjän arviointikäytäntöjen kehittämisprojektien (6 kpl) laadulliset raportit vuosien 2004 ja 2005 toiminnasta. Raportteja on yhteensä 27 kpl. Selvityksessä kuvataan projektien tavoitteet ja kehittämiskohteet, keskeiset tulokset sekä jatkoselvitystä vaativat asiat. Lisäksi arvioidaan projektien organisoitumista (hallinto, verkostot, yhteistyö) ja mahdollisia ongelmakohtia.

Tekijät:
Jyri Manninen, Saara Luukannel ja Paula Paasto

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3450-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti (pdf)