Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 2007

Catering-alan perustutkinto yhdistyy hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon kanssa, ja uusi tutkinto otettaneen käyttöön vuonna 2009. Tutkinnon uudistamista varten tarvitaan ennakointitietoa alan kehittymisestä ja tulevaisuudesta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n koordinoimassa ennakointihankkeessa Palvelut 2020 kartoitettiin muiden palvelualojen ohella majoitus- ja ravitsemisalan osaamistarpeiden muutoksia lähinnä yksityisten yritysten näkökulmasta. Hanke päättyi syksyllä 2006 (raportti internetissä: www.ek.fi/julkaisut). Koska catering-alan palveluista suuri osa on julkishallinnollisia ruokapalveluja, Opetushallitus käynnisti keväällä 2006 edellä mainitun ennakointihankkeen täydennykseksi osaamistarveselvityksen, jossa vastaajina olivat julkisten ruokapalvelujen vastuuhenkilöt. 

Tekijät:
Turun ammatti-instituutin opettaja Helena Olli, Ylitarkastaja Meri Kaila-Sayeed

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3227-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 2007 (pdf)