Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-2020

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää paperiteollisuuden perustutkinnon osaamistarpeet vuosille 2015-2020 opetussuunnitelman uudistamistyötä varten.Tämä osaamistarpeiden ennakointiin liittyvä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jonka viitekehystä luotiin Grounded theory-menetelmällä aineistolähtöisesti. Viitekehyksen rakentamisessa käytettiin hyväksi paperiteollisuuden ajankohtaisia dokumentteja, joissa kuvattiin tai ennakoitiin alan ja sen toimintaympäristön muutoksia. Tutkimuksessa on hyödynnetty Opetushallituksen laadullisen ennakoinnin Osennamallia.

Tekijät:
Marja-Liisa Vesterinen, Ullamaija Kauppinen, Maria Lankoski

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3487-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-2020 (pdf)