Romanin ja poliisin kohdatessa

Romanin ja poliisin kohdatessa -oppaan tarkoituksena on lisätä romaniväestön ja poliisin keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Opas on tarkoitettu sekä lainvalvontaviranomaisille että romaniväestölle. Se sovletuu käytettäväksi erityisesti koulutus- ja taustamateriaalina käsiteltäessä poliisin ja romanien välistä asiointia. Oppaassa käsitellään poliisin roolia ja tehtäviä yhtiskunnassa, kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia, romanien historiaa ja kulttuuria sekä erilaisia käytännön kohtaamistilanteita. Tavoitteena on, että opas toimisi keskustelunavaajana ja yhtenä apuvälineenä ennakkoluulojen purkamisessa ja aidon yhteistyön löytämisessä.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3277-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Romanin ja poliisin kohdatessa (pdf)