Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen

Kun alkuvuodesta 2004 ryhdyimme suunnittelemaan hakemusta Euroopan sosiaalirahaston Equal-yhteisöaloitteeseen yhteistyössä Opetushallituksen, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen sekä Jyväskylän ammattiopiston kanssa, emme osanneet aavistaa, miten paljon uutta tietoa, ymmärrystä ja kokemuksia prosessi tulisi tuottamaan. Joensuun yliopiston ohjauksen koulutuksen osa-alueeksi määriteltiin ’Yhteisölliset ohjausprosessit ja sukupuoli’. Tuolloin yhteisöllisyys ymmärrettiin lähinnä verkostotyönä ja moniammatillisena yhteistyönä, ja nuo kaksi teemaa – sukupuoli ja yhteisöllisyys – hahmottuivat mielissämme vielä toisistaan irrallisina ja abstrakteina. Nyt, kun virallista projektia ollaan päättämässä, on kiintoisaa huomata, että erillisten teemojen välille on syntynyt mielekkäitä yhteyksiä niin omassa osaprojektissamme kuin muiden osaprojektien kanssa.

Tekijät:
Päivi-Katriina Juutilainen (toim)

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-219-023-9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen (pdf)