Suomen ja Viron ammatillinen koulutus

Suomen ja Viron opetusviranomaiset ja koulutuksen järjestäjät käynnistivät keväällä 2007 HETA-hankkeen, jonka tarkoituksena on tiivistää ammatillisen koulutuksen yhteistyötä Helsingin ja Tallinnan alueella. Tarkoituksena on helpottaa kummassakin maassa suoritettujen ammatillisten tutkintojen vertailua ja tunnustamista sekä parantaa mahdollisuuksia suorittaa tutkintoja asuinpaikasta riippumatta. Tavoitteena on edistää väestön ja työvoiman vapaata liikkuvuuden Tallinnan ja Helsingin alueilla. Hankkeen aikana on luotu ja laajennettu yhteistyöverkostoa viranomaisten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten välille. Sivutuotteena on syntynyt koulutusalan sanasto suomeksi ja viroksi, myöhemmin englanniksi. Raportissa esitellään hankkeen tuloksia.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3459-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Suomen ja Viron ammatillinen koulutus (pdf)